Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
LVD LVD TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2016-05-25 ~ 2021-05-25 Đã xác minh
CE-LVD CE-LVD TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2017-03-07 ~ 2022-03-07 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2017-01-23 ~ 2022-01-23 Đã xác minh
LVD LVD TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2016-05-25 ~ 2021-05-25 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2017-09-28 ~ 2022-09-28 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd LED linear light fixture 2016-08-16 ~ 2021-08-16 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd LED linear light fixture 2016-08-16 ~ 2021-08-16 Đã xác minh
SAA SAA TUV Rheinland LED luminaire 2017-03-14 ~ 2022-03-14 Đã xác minh
CE-LVD CE-LVD TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2017-03-07 ~ 2022-03-07 Đã xác minh
SAA SAA TUV Rheinland LED light fitting 2014-03-10 ~ 2019-03-10 Đã xác minh
RoHS RoHS Other 2015-04-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Other 2015-04-21 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
ETL ETL Intertek 2018-01-09 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2017-09-28 ~ 2022-09-28 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2016-05-16 ~ 2021-05-16 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2017-01-23 ~ 2022-01-23 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2017-01-23 ~ 2022-01-23 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2016-05-16 ~ 2021-05-16 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2016-05-16 ~ 2021-05-16 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2017-01-23 ~ 2022-01-23 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2016-05-16 ~ 2021-05-16 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland Indoor Lamp (LED Luminaires) 2017-10-17 ~ 2022-10-17 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2017-01-23 ~ 2022-01-23 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2016-05-25 ~ 2021-05-25 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2017-03-07 ~ 2022-03-07 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaire) 2017-01-23 ~ 2022-01-23 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2017-03-07 ~ 2022-03-07 Đã xác minh
EMC EMC TUV Rheinland Indoor Lamp (LED Luminaire) 2016-05-16 ~ 2021-05-16 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2016-05-25 ~ 2021-05-25 Đã xác minh
TUV TUV TUV Rheinland LED Luminaire(LED grille light fitting) 2014-11-11 ~ 2019-11-11 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2014-03-10 ~ 2019-03-10 Đã xác minh
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. LED grille light fitting 2016-05-09 ~ 2021-05-09 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires) 2014-03-10 ~ 2019-03-10 Đã xác minh
CB CB TUV Rheinland LED Luminaires 2014-03-07 ~ 2019-03-07 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland Indoor Lamp(LED Luminaires (LED grille light fitting) 2014-09-30 ~ 2019-09-30 Đã xác minh
CE CE Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory.Ltd. LED grille light fitting 2016-05-09 ~ 2021-05-09 Đã xác minh
TUV TUV TUV Rheinland LED Luminaire(LED grille light fitting) 2014-10-08 ~ 2019-10-08 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
LED Emergency dimming lighting fixture ZL 2017 2 1760595.6 LED Emergency dimming lighting fixture UTILITY_MODEL 2018-06-29 ~ 2028-06-29 Đã xác minh
LED waterproof lighting fixture ZL 2017 2 1069496.3 LED waterproof lighting fixture UTILITY_MODEL 2018-03-09 ~ 2027-08-22 Đã xác minh
LED lighting fixture ZL 2017 3 0395163.9 LED lighting fixture APPEARANCE_DESIGN 2018-01-19 ~ 2028-01-19 Đã xác minh
Up and down LED lighting fixture ZL 2017 2 1760600.3 Up and down LED lighting fixture UTILITY_MODEL 2018-06-29 ~ 2028-06-29 Đã xác minh
LED high bay light ZL 2017 2 1069527.5 LED high bay light UTILITY_MODEL 2018-03-09 ~ 2028-03-09 Đã xác minh
Emergency dimming LED luminaires ZL 2017 2 1760606.0 Emergency dimming LED luminaires UTILITY_MODEL 2018-06-29 ~ 2028-06-29 Đã xác minh
LED linear lighting fixture ZL 2017 3 0395165.8 LED linear lighting fixture APPEARANCE_DESIGN 2018-02-02 ~ 2027-08-22 Đã xác minh
Waterproof lighting fixture ZL 2017 2 1069559.5 Waterproof lighting fixture UTILITY_MODEL 2018-03-09 ~ 2027-08-22 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
OGJG

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này